Adolescencija - karakteristike razvojnog doba

DEFINICIJA I FAZE

Adolescencija (lat adolescere = rasti, razvijati se, sazrevati → adolescent - onaj koji odrasta, sazreva)
Za ovaj period života postoji onoliko definicija koliko je i autora koji se njome bave, ipak, najčešće se određuje kao prelazni period između detinjstva i odraslog doba, period u kome dolazi do intenzivnog rasta i sazrevanja, fizičkog i psihičkog.

Period adolescencije počinje sa pubertetom u 10. ili 11. godini i traje do 24–25, a po nekim novijim kriterijumima i do 30. godine života, i predstavlja složenu međuigru bioloških, psiholoških i socioloških činilaca. Raspon od 15 godina, koliko traje, nosi u sebi velike varijacije te je podeljen na više potperioda:

• Prva faza – rana adolescencija, obuhvata uzrast od 9 do 13 godina, uključuje detetovu potrebu da sebe drugačije doživljava, pre svega kao zreliju osobu. Adolescent počinje da ispituje svoje granice i pri tome krši pravila, izbegava ili odgađa svoje obaveze i razvija negativan stav. Započinje rasprave i preispituje stvari koje bi pre prihvatio onako kako mu je rečeno.

• Druga faza – srednja adolescencija, koja obuhvata uzrast dob između 13 i 15 godina, uključuje traženje više slobode, govorenje neistine kako bi se izbegle neželjene posledice ili prekršila postavljena pravila i rast pritiska vršnjaka s kojim se dete mora izboriti a često se i prikloniti da bi se osećalo prihvaćeno u grupi u kojoj se nalazi. Taj pritisak može da uključuje rizična ponašanja poput pušenja, pijenja alkohola, tetovaža i slično.

• Treća faza - kasna adolescencija, koja obuhvata uzrast između 15 i 18 godina, uključuje osećaj veće samostalnosti jer se dete bavi aktivnostima koje se smatraju “odraslima” poput sezonskih poslova, vožnje, romantičnih veza i drugih stvari koje imaju manju roditeljsku kontrolu. Za većinu adolescenata to je faza novih emocionalnih, a često i seksualnih iskustava. Deca tada teže nezavisnosti za koju često nisu još potpuno spremna.

• I na kraju četvrta faza – rana samostalnost, obuhvata vreme između 18 i 23 godina. Zbog osećaja nesposobnosti i nemogućnosti obavljanja svih zahteva koji se pred njih postavljaju mlada osoba može imati niže samopoštovanje i osećaj pritiska zbog nesigurnosti šta će biti dalje u njenom životu. Mladi su i dalje podložni uticaju vršnjaka, no sada više u smislu izbegavanja razmišljanja o budućnosti i bežanja od svojih odgovornosti.

Nastaviće se ...

logo