RODITELJSTVO I VASPITNE TEHNIKE

Većina roditelja želi da njihova deca budu saradljiva, mirna i odnose se prema drugima sa poštovanjem. Ova ponašanja mogu biti u sukobu sa prirodnom detetovom usmerenošću na svoje potrebe. Međutim, postoji ono što roditelj može da učini da bi svoje dete vodio u pravcu ponašanja kakvo želi da vidi. U prvih 12 meseci deca potpuno zavise od svojih negovatelja. Fleksibilne rutine se razvijaju oko detetovog telesnog časovnika. Deca se umiruju toplim napitkom, roditeljskim glasom i ohrabrujućom facijalnom ekspresijom. Kako dete postaje sve aktivnije, odvraćanje pažnje i usmeravanje na neki drugi objekat ili aktivnost može pomoći da se dete umiri.

Kako bebe postaju mališani, tako sve više pokazuju radoznalost u vezi stvari koje vide i često žele nešto odmah. Predvidljive rutine će verovatno pomoći da se dete umiri. Doslednost roditelja je veoma važna.Preusmeravanje pažnje je korisno da bi se dete odvratilo od onoga što roditelj ne želi da dete čini. Roditelji mogu podsticati željena ponašanja koristeći živu facijalnu ekspresiju i ohrabrivanje.Ton glasa postaje značajan za obeshrabrivanje neželjenih ponašanja, kao npr. odlučno „ne“ praćeno ozbiljnim izrazom lica, posebno u opasnim situacijama.

Za decu između dve i tri godine, odbijanje saradnje sa roditeljima je igra koja je deci vrlo zabavna i roditeljska doslednost je značajna da ohrabri saradnju. Modelovanje poželjnog ponašanja je korisno kada je praćeno ohrabrivanjem deteta kada ispolji to ponašanje. Preusmeravanje pažnje je i dalje korisno. Na ovom uzrastu se mogu uvesti kratki periodi mirnog sedenja da bi se obezbedio prekid neželjenog ponašanja. I ovo je još efikasnije kada je praćeno ohrabrivanjem poželjnog ponašanja. Povremeno, planirano ignorisanje može biti korisno da spreči dete da ponavlja ponašanja kojima privlači roditeljsku pažnju..

Između 4 i 5 godine , deca postaju više nezavisna i sposobna da donose odluke o tome čega žele da se igraju, biraju hranu, drugove. Preusmeravanje pažnje je manje korisno na ovom uzrastu. Modelovanje i ohrabrivanje su i dalje korisni, kao i dosledno pridržavanje rutina, koje roditelji prate onim što govore. Planirano mirno sedenje može biti prikladno povremeno. Na ovom uzrastu se može uvesti primena logičkih posledica, npr. predmet koji dete neadekvatno koristi može biti oduzet na kraće vreme. Kako dete raste , roditeljima će biti potrebno da prošire svoj „komplet roditeljskih tehnika“ da bi pomogli detetu da razvije adekvatna ponašanja. Čitanje, razgovori sa drugim roditeljima, pohađanje kurseva mogu pomoći roditeljima u daljem razvoju veština. Za roditelje kojima je potrebna podrška, savetnici Roditeljskog telefona imaju iskustvo u pomaganju roditeljima da razreše pitanja koja ih brinu.

Za savete i podršku za roditeljstvo pozovite 0800 007 000
svakog dana osim ponedeljka od 17 do 20h.

Vaša savetnica

Izvor: Victoria State Goverment-Parent line